«Донбас.юа»

Проект 7Метою є підготовка переселенців зі східних регіонів України до перепрофілювання їх діяльності.

Оскільки реалізація Проекту відбувається на фоні економічної кризи в країні, та в період, коли є гостра необхідність у перепрофілюванні переселенців із застарілих професій (наприклад, гірничих) у сучасні, які користуються попитом на ринку праці сьогодні та можливостям, що відкриваються у сфері самозайнятості, треба увагу також приділити економічним знанням (фінансовій грамотності, підприємництву, роботі на себе (фрілансерство), створенню стартапів, опануванню професій, які наразі мають попит, особливо в IT та аграрному секторі тощо).

Тобто завданням проекту є залучення переселенців та місцевих громад з різних областей до реалізації спільних проектів на основі спільних інтересів, надання їм практичних навичок взаємодії між собою у відповідності з демократичними принципами і, в кінцевому результаті, побудові справжнього громадянського суспільства в Україні.

Проект об’єднав в собі інноваційні он-лайн та оф-лайн освітні технології та найефективніші, перевірені часом комунікаційні технології рівноправних обмінів, як в середині країни так і міжнародних за принципом «рівний-рівному».